Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

 • Κατηγορία: Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου
 • Α Τάξη (ClassA)  -  0 διαθέσιμα μαθήματα

  Τα μαθήματα της Α τάξης.

 • Β Τάξη (ClassB)  -  0 διαθέσιμα μαθήματα

  Τα μαθήματα της Β τάξης.

 • Γ Τάξη (ClassC)  -  0 διαθέσιμα μαθήματα

  Τα μαθήματα της Γ τάξης.

 • Καινοτόμες Δράσεις (Innov)  -  6 διαθέσιμα μαθήματα

  Μη τυπικά αντικείμενα, κυρίως για καινοτόμες δράσεις προγραμμάτων Πολιτιστικών, Περιβαλλοντικών, Αγωγής Υγείας.